Hvad er et kommuneplantillæg?

Et kommuneplantillæg er et supplement til den eksisterende kommuneplan. Et kommuneplantillæg kan justere og ændre bestemmelser i kommuneplanen, når det er nødvendigt f.eks. i forhold til realiseringen af en lokalplan.

Kommunen har ansvaret for at planlægge for byer og det åbne land. Den sker gennem den langsigtede kommuneplan, hvor byrådet fastlægger de overordnede mål og retningslinjer for kommunens fysiske udvikling. Kommuneplanen bliver revideret løbende, dels ved en ordinær revision hvert fjerde år, dels ved enkelte tillæg til kommuneplanen.

Forslag til kommuneplantillæg skal være i offentlig høring i mindst 8 uger. Efter høringen vurderer byrådet alle bemærkninger og ændringsforslag og kan herefter beslutte at vedtage tillægget.

Når et kommuneplantillæg er endeligt vedtaget, indskrives de nye bestemmelser i den digitale kommuneplan, så denne til hver tid er gældende.

Tillæg til Kommuneplan 2007-2018, der udarbejdes i høringsperioden for Kommuneplan 2013-2025, vil blive indarbejdet i Kommuneplan 2013-2025 ved endelig vedtagelse af denne. 

Se vedtagne tillæg og tillæg i høring til Kommuneplan 2007-2018 her

Annoncering af kommuneplantillæg

Forslag til kommuneplantillæg annonceres på kommunens hjemmeside og kommunens planportal. Her informeres om mulighederne for at komme med bemærkninger, ideer og ændringsforslag. De berørte grundejere, beboere, foreninger og offentlige myndigheder modtager direkte besked om aktuelle planforslag, som vedrører deres område.

Indsigelser til kommuneplantillæg sendes til Holbæk Kommune med post eller email til:

Holbæk Kommune
Vækst og bæredygtighed
Plan og Åben Land
Kanalstræde 2
4300 Holbæk

Mail: plan@holb.dk 

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til Holbæk Kommune på tlf.: 72 36 36 36 eller via ovenstående mailadresse.

Tillæg i høring

Holbæk Kommune annoncerer på Planportalen, når en ny plan eller et nyt tillæg kommer i høring. Du kan tilmelde dig Holbæk Kommunes nyhedsbreve, hvis du vil være sikker på at modtage nyheder om høringer m.m.

Klik her for at se hvilke kommuneplantillæg, der er i høring

Vedtagne tillæg

Vedtagne tillæg til Kommuneplan 2013-25 vil fremgå af en liste på denne side, således at historikken kan følges. Kommuneplantillæg vil dog altid blive indarbejdet i den digitale kommuneplan så snart de vedtages.

KP-tillæg nr. KP-tillæg navn Vedtagelsesdato Se tillæg
1 Sophienholm Grusgrav med tilhørende tillæg 1 til OSD-redegørelsen 22. oktober 2014 pdfkptillæg_1.pdf (10,4 MB)
2 Retningslinjer i tilknytning til Klimatilpasningsplanen 11. juni 2014 pdf kptillæg_2.pdf (6.4 MB)
3 rammebestemmelser for et affaldshåndteringsanlæg ved Audebo 13. maj 2015 pdf kptillæg_3.pdf (2.9 MB)
4 Udvidelse af dagligvarebutik på Borgmester N. E. Hansensvej, Holbæk 22. oktober 2014 Erstattet af 
Kommuneplantillæg nr. 7
5 Dagligvarebutik på Hovedgaden, Svinninge 14. november 2014 pdf kptillæg 5.pdf (1.2 MB)
7 Detailhandelsrammer for Holbæk bymidte. 16. marts pdf kptillaeg_7.pdf (705.7 KB)
pdf indsigelsesnotat_kp_7.pdf(148 KB)
8 Boliger på Hjortholmvej, Tølløse 3. september 2014 pdf kptillæg_8.pdf (5.4 MB)
9 Kirkekarréen, Holbæk 14. januar 2015 pdf kptillæg_9.pdf (1.1 MB)
10 Ridecenter Vipperød med tilhørende tillæg nr. 2 til OSD-redegørelsen 18. februar 2015 pdf kptillæg 10.pdf (4.2 MB)
11 Boligområde ved Høbjærggård, Tølløse Syd 18. marts 2015 pdf kptillæg_11.pdf (3.4 MB)
12 Havnefaciliteter på Orø Havn 6. maj 2015 pdf kptillæg_12.pdf (3.6 MB)
13 Boligområde ved Vølundsvej 5. maj 2015 pdf kptillæg_13.pdf (3.1 MB)
14 Centerformål Platanvej, Holbæk 27. august 2015 pdf kptillaeg_14.pdf (9.7 MB)
15

Solcelleanlæg på Lammefjorden

9. september 2015 pdf kptillæg_15.pdf (5.8 MB)
17

Boligudbygning ved Rishøjgård

9. december pdf kptillæg_17.pdf (3.7 MB)
18

Solenergianlæg ved Lynggårdsvej i Jyderup

11. november 2015

pdf kptillæg_18.pdf (27.1 MB)

24

Colas asfaltværk i Undløse

15. juni 2016

pdf kptillaeg_24.pdf (175.3 KB)

25

Byudvikling ved Kanalstræde og Havnevej

15. juni 2016 pdf kptillaeg 25.pdf (579.9 KB)
27

Hjembæk Efterskole i Hjembæk

31. maj 2016 pdf kptillaeg_27.pdf (3.3 MB)