2.E08 - Spånnebæk nord

static-map

Bestemmelser

 • Omr. nr.

  2.E08

 • Generel anvendelse

  Erhvervsområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Mindst tilladte miljøklasse

  2

 • Maksimalt tilladte miljøklasse

  4

 • Opholds- og friarealer

  Der skal udlægges opholdsareal svarende til min. 15 % af etagearealet.

 • Specifik anvendelse

  Erhvervsområde

Generelle rammer Link