2.F05 - Holbæk Vest

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Omr. nr.

  2.F05

 • Generel anvendelse

  Område til offentlige formål

 • Notat: Generel anvendelse

  Offentlige formål, herunder idræts-, kulturelle-, undervisnings- og fritidsmæssige formål, med mulighed for erhverv med relation til førnævnte formål, herunder hotel/ sportelformål (publikumsorienterede servicefunktioner) samt til butiksformål til brug for de kunder, der iøvrigt benytter anlægget på grund af dets primære funktion såsom merchandisebutik, mindre kiosker med udsalg i forbindelse med kampe og lignende. Det samlede bruttoetageareal til butiksformål er maks. 1.000 m2. Den maksimale butiksstørrelse er 150 m2. Butikker skal integreres i stedets centrale bygning. Området skal betjenes med 2 primære vejadgange. Fra Skagerakvej mod nord skal der sikres adgang for de bløde trafikanter. Fra Omfartsvejen skal der sikres vejadgang for de hårde trafikanter. Herudover vil der tillige være mulighed for kontorerhverv og liberalt erhverv på etager over stueplan. Dette under forudsætning af, at en nærmere undersøgelse i forbindelse med lokalplanlægningen viser, at der ikke er uhensigtsmæssige skyggegener eller andre problemer i forhold til områdets primære anvendelse til idræts-, kulturelle, undervisnings- og fritidsmæssige formål.  

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Plandistrikt

  02 Vestby

 • Max. bebyggelsesprocent

  40% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. højde (m)

  26

 • Øvrige forhold

  Bebyggelse skal placeres efter bedst mulig tilpasning til landskabet. Lysmaster må opføres med en maksimal højde på 45 m. I miljøvurderingen til kommuneplan 2013-25 er det vurderet, at der kan blive behov for yderligere miljøvurdering i forbindelse med den nærmere planlægning for rammeområdet.

 • Specifik anvendelse

  Sports- og idrætsanlæg

Generelle rammer Link