2.C07 - Kalundborgvej/Nykøbingvej

static-map

Bestemmelser

 • Omr. nr.

  2.C07

 • Generel anvendelse

  Centerområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Plandistrikt

  02 Vestby

 • Max. bebyggelsesprocent

  45% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Max. højde (m)

  8.5

 • Mindst tilladte miljøklasse

  1

 • Maksimalt tilladte miljøklasse

  3

 • Detailhandel

  Området udlægges til centerformål - lokalcenter.

 • Specifik anvendelse

  Lokalcenter

Generelle rammer Link