2.B23 - Rishøjgård

static-map

Bestemmelser

 • Omr. nr.

  2.B23

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Plandistrikt

  02 Vestby

 • Max. bebyggelsesprocent

  60% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Max. højde (m)

  8.5

 • Mindst tilladte miljøklasse

  1

 • Maksimalt tilladte miljøklasse

  1

 • Særlige bebyggelsesforhold

  Tæt/lav maks. bebyggelsesprocent 60, åben/lav maks. bebyggelsesprocent 30

 • Detailhandel

  Der skal sikres friholdt landskabeligt kig fra Kalundborgvej gennem området til fjorden. Min. 20% af arealet skal friholdes til grønne områder.

 • Specifik anvendelse

  Boligområde

Generelle rammer Link