..

Kommuneplantillæg nr. 14

Solcelleanlæg nordøst for Svinninge

Status: Forslag

Høringsperiode start: 11-03-2020 00:00:00

Høringsperioden slut: 01-07-2020 00:00:00

Vedtagelsesdato: 01-01-0001 00:00:00

Ikraftrædelsesdato: 01-01-0001 00:00:00