11.F03 - Naturområde ved Skarresø

static-map

Bestemmelser

 • Omr. nr.

  11.F03

 • Generel anvendelse

  Rekreativt område

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Plandistrikt

  Jyderup

 • Max. antal etager

  1

 • Max. højde (m)

  5

 • Trafik

  Langs søbredden reserveres areal til en sti, der forbinder campingpladsen i syd med Drivsåtskoven i nord.

 • Detailhandel

  Der kan i forbindelse med naturrummet og campingpladsen etableres en mindre kiosk til understøtning af områdets rekreative faciliteter. Der kan tillades visse former for offentlig- og privat virksomhed i området på betingelse af kommunalbestyrelsens godkendelse i hvert enkelt tilfælde.

 • Specifik anvendelse

  Naturområde, Campingplads og vandrehjem, Øvrige ferie- og fritidsformål, Område til offentlige formål

Generelle rammer Link