11.F01 - Drivsåtskoven og Sølyst

static-map

Bestemmelser

 • Omr. nr.

  11.F01

 • Generel anvendelse

  Rekreativt område

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Plandistrikt

  Jyderup

 • Max. antal etager

  1

 • Max. højde (m)

  6

 • Anden anvendelse

  Natur- og feriecenter o.lign.

 • Trafik

  Langs søbredden reserveres areal til en sti, der forbinder campingpladsen i syd med Drivsåtskoven i nord.

 • Detailhandel

  Der kan tillades visse former for offentlig- og privat virksomhed i området på betingelse af byrådets godkendelse i hvert enkelt tilfælde.

 • Specifik anvendelse

  Ferie- og kongrescenter

Generelle rammer Link