Skov & Landbrug

Indledning 

Jordbrugserhvervene og udnyttelsen af råstoffer er erhverv, som knytter sig til det åbne land, og som er afhængige af rammer, der gør det muligt, at de kan drives rationelt. Men samtidig skal der tages de nødvendige hensyn til natur- og landskabsinteresser og andre aktiviteter i det åbne land.

Jordbrugserhvervene er en væsentlig ressource i Holbæk Kommune, der skal derfor tages de nødvendige hensyn til, at landbrug og skovbrug kan drives optimalt inden for de rammer som landskabet og miljøet giver mulighed for. Udviklingen indenfor jordbrugserhvervene betyder endvidere, at der er brug for at udpege arealer hvor fremtidens husdyrbrug kan udvikles. Der udpeges derfor arealer, hvor jordbruget er prioriteret højere end andre interesser. Udpegningen af områder til større husdyrbrug understøtter  udviklings- og investeringsmulighederne i landbruget. Retningslinjerne sikrer, at der indenfor de udpegede områder ikke må ske tiltag eller anden anvendelse, som kan forhindre udvikling af større husdyrbrug.

Det er et statsligt mål, at der skal rejses mere skov. Målet er at skovlandskabet skal udgøre 20-25 % af landets areal. Det er derfor et statsligt krav, at kommuneplanens udpegning understøtter dette mål. Holbæk Kommune ønsker at føre en dynamisk skovrejsningsplan, forstået på den måde at kommunen meget gerne vil høre fra lodsejere der ønsker at rejse skov. Kommunen vil på baggrund af de indsendte ønsker med jævne mellemrum revurdere kommuneplanens skovrejsningsarealer, og udpege flere arealer såfremt det kan lade sig gøre uden konflikt med øvrige interesser. Denne tilgang vil forhåbentlig medføre mere skovrejsning i Holbæk Kommune.

Læs mere

Her kan du læse retningslinjerne, der hører til temaet:

Særligt værdifulde landbrugsområder

Skovrejsning