Erhverv & Detailhandel

Indledning

Holbæk Kommune har et stærkt erhvervsliv med mange små, mellemstore og store virksomheder inden for industri, bygge og anlæg, service og handel fordelt rundt i kommunen. Vi har derfor fokus på at understøtte og skabe gode rammer for for erhvervslivet, så vi kan sikre og udvikle de nuværende virksomheder, tiltrække nye virksomheder og fremme iværksætteri både i byerne og i landdistrikterne. Det er med til skabe flere job i Holbæk Kommune.

Temaet erhverv fastlægger retningslinjerne for erhvervsområder med eksisterende og nye produktions- og erhvervsvirksomheder.

Samlet er der ca. 280 ha ledigt areal til erhverv, og blandet bolig og erhverv. Tallene indikerer, at der fortsat er tilstrækkelige udlæg af attraktive erhvervsarealer til at dække behovet i planperioden. Herudover udlægges der perspektivarealer syd for Regstrup/Nørre Jernløse, hvor motorvejen mod Kalundborg giver mulighed for nogle meget attraktive erhvervsarealer. 

Detailhandel

Tilstedeværelsen af en lokal og let tilgængelig dagligvareforsyning er forudsætningen for fastholdelsen og udviklingen af byer og lokalsamfund. Detailhandel er samtidigt afgørende for erhvervsudvikling og beskæftigelse, og spiller en rolle i forhold til at understøtte brancher som f.eks. turisme, serviceerhverv, caféer og restauranter. 

Detailhandelsstrukturen

Strukturen i detailhandelen i Holbæk Kommune er karakteriseret ved én hovedby - Holbæk, 2 større centerbyer - Jyderup og Tølløse, 6 mindre centerbyer Svinninge, Vipperød, Regstrup, Undløse og Store Merløse samt 10 øvrige byer med lokalcentre - Orø, Udby, Tuse, Kirke Eskilstrup, Hagested, Mørkøv, Gislinge, Kundby, Ugerløse og Knabstrup.

Detailhandelsstrukturen i Holbæk by består af Holbæk bymidte, lokalcentre, et aflastningsområde samt enkeltstående butikker. Holbæk bymidte indeholder både de mindre havneorienterede butikker, det brede udvalg af dagligvarebutikker og udvalgsvarebutikker og en lang række servicefunktioner. Aflastningsområdet vest for bymidten, indeholder store udvalgsvarebutikker og udvalgsvarer med særligt pladskrævende varegrupper. Ligeledes indeholder østbyen et større område med særlig pladskrævende varer.

Læs mere

Her kan du læse retningslinjerne, der hører til temaet:

Erhvervsområder

Detailhandel