Beskrivelse af lokalområdet

Beskrivelse af lokalområdet

Lokalområdet ligger i kommunens østlige del ca. 4 km sydøst for Holbæk. Lokalområdet omfatter Vipperød og landsbyerne  Algestrup, St. Granløse, Hellestrup, Sdr. Asmindrup, Ll. Grandløse, Vinstrup og Bredetved.

Landskabet omkring Vipperød er domineret af et svagt kuperet terræn. Store dele af området udnyttes landbrugsmæssigt. Landskabet er præget af nærheden til væsentlige naturområder: Tempelkrogen og Bramsnæs Bugt mod øst, Eriksholm mod nord og Brorfeldeområdet med Maglesø mod sydvest. 

Tilgængelighed

Vipperød er en stationsby på København-Kalundborgbanen. Den ligger ud til motorvejen mellem Holbæk og København. Der er ligeledes en god tilgængelighed syd for byen til rute 23 Skovvejen - den kommende motorvej mellem Kalundborg og København. Der er cykelsti til Holbæk.

Bysamfund

Vipperød lokalområde omfatter landsbyerne Ågerup, Arnakke, Søby, Algestrup, St. Grandløse, Tjebberup, Hellestrup/Sdr. Asmindrup, Ll. Grandløse og Bredetved. Vipperød er det største bysamfund i lokalområdet hvor der er sket en væsentlig byudvikling og det er også her , at den fremtidige vækst søges koncentreret. Vipperød er opstået som by i slutningen af 1800-tallet, da jernbanen kom til Holbæk. Byen er opkaldt efter Vipperødgård, som lå hvor Lersøcentret er placeret i dag. Vipperød består af en ældre del primært langs landevejen og ned mod banen. Mod sydvest er der primært parcelhusbebyggelse. Byen har et velfungerende stisystem samt flere boligområder primært fra 70'erne og frem. Boligområderne fremstår med grønne friarealer og gode stiforbindelser samtidig er der mange kig og god tilgængelighed til landskabet. 

Nær stationen er der placeret en stor dagligvarebutik og byens aktivitetshus - Lersø lokalcenter med tilhørende ældre-egnede boliger og gadekær som udgør byens midtpunkt. Overfor er der etableret et nyt menighedshus og en del af de nedlagte kasernebygninger ved skolen har fået ny anvendelse og hedder nu Vipperød Arena. Her har foreningslivet i byen fået gode muligheder med indendørs faciliteter til petanque, trial (balancekørsel på cykel) og fodbold i uopvarmet hal.

Service og butikker

Byen har en station, busforbindelser, skole, børnehaver, vuggestue/dagplejer, ældrecenter, idrætsanlæg, menighedslokale og 2 dagligvarebutikker (postkontor og apotek).

Læs mere

Fremtidig udvikling

Rammer for lokalplanlægning 

Kort over lokalområdet