20.B01 - Flænsgården m.v.

static-map

Bestemmelser

 • Omr. nr.

  20.B01

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Notat: Generel anvendelse

  Åben/lav

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Plandistrikt

  20 Vipperød/Ågerup

 • Max. bebyggelsesprocent

  30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  1.5

 • Max. højde (m)

  8.5

 • Trafik

  Der udlægges areal til en sti langs Sandbakkevej.

 • Specifik anvendelse

  Åben-lav boligbebyggelse

Generelle rammer Link