Beskrivelse af lokalområdet

Undløse lokalområde omfatter Undløse, landsbyerne Tømmerup, Ulkestrup, Søndersted, Østrup og Mogenstrup samt sommerhusområdet ved Jukkerupvænge. Hovedbyen Undløse ligger ca 12 km fra Holbæk.

Landskabet 

Undløse lokalområde er i den nordlige og den vestlige del stærkt kuperet, mens området mod syd og sydøst er fladere og domineret af landbrugsarealer. Undløse by er beliggende på grænsen mellem disse to områder. Helt mod syd ligger Åmosen, som adskiller sig fra resten ved at være udstrakt, flad og øde.

Bysamfund 

Undløse lokalområde omfatter Undløse, Tømmerup, Ulkestrup, Søndersted, Østrup,  og bebyggelserne ved Sibberup og Kagerup.

Undløse by er domineret af kirken, som især er fremtrædende, når man kommer til byen fra vest. Byen er blevet udbygget af flere omgange. Dette har bevirket, at den oprindelige landsbystruktur er udvisket, og byen er i dag præget af flere parcelhuskvarterer fra forskellige tidsperioder. I Undløse er skole, hal, idrætsfaciliteter, institution, foreningshus og kulturstedet Mejerigården placeret samlet, centralt i byen mod syd. Byens dagligvarebutik ligger nord herfor. I byens syd-østlige del findes et mindre område, udlagt til blandet bolig- og erhvervsområde, og et område med jordbrugsparceller afrunder byen mod øst.

Væsentligste kulturmiljøer er hovedgården Kongsdal og landskabet omkring den og Åmosen. 

Service og butikker

Hovedbyen Undløse rummer offentlig og privat serviceforsyning, såsom skole, hal, idrætsfaciliteter, institution, dagligvarebutik, foreningshus og kulturstedet Mejerigården.

Læs mere

Fremtidig udvikling

Rammer for lokalplanlægning

Kort over lokalområdet