15.B07 - Søgårdsvej

static-map

Bestemmelser

 • Omr. nr.

  15.B07

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Plandistrikt

  15 Undløse

 • Max. bebyggelsesprocent

  40% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  1.5

 • Max. højde (m)

  8.5

 • Særlige bebyggelsesforhold

  Åben/lav 30%, Tæt/lav 40%

 • Opholds- og friarealer

  Min. 10 % af området udlægges til opholdsarealer.

 • Miljø

  Der er i forbindelse med udført registreringsarbejde ved Klimatilpasningsplanen konstaeret, at der er en middel risiko for, at der inden for rammen kan ske en påvirkning. Det kan medføre væsentlig forøget vandstand eller påvirkning af eksisterende værdier eller bevaringsværdige bygninger. Forholdene skal iagttages ved nærmere planlægning.

 • Specifik anvendelse

  Åben-lav boligbebyggelse, Tæt-lav boligbebyggelse

Generelle rammer Link