15.B05 - Øvej

static-map

Bestemmelser

 • Omr. nr.

  15.B05

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Plandistrikt

  15 Undløse

 • Max. bebyggelsesprocent

  40% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  1.5

 • Max. højde (m)

  8.5

 • Særlige bebyggelsesforhold

  Åben/lav 30%, Tæt/lav 40%

 • Opholds- og friarealer

  Min. 10 % af området udlægges til opholdsarealer

 • Specifik anvendelse

  Åben-lav boligbebyggelse, Tæt-lav boligbebyggelse

Generelle rammer Link