Lokalområdets kvaliteter

Hovedbyen Undløses kvaliteter udgøres bl.a. af byens skole, institution og idrætsfaciliteter, foreningshuset, Mejerigården, dagligvarebutikken og foreningslivet. Det er væsentligt for byens fortsatte attraktivitet og udviklingspotentiale som boligby, at disse kvaliteter i størst muligt omfang opretholdes og udvikles.

Den fremtidige udvikling

Det er et mål, at Undløse fortsat er en attraktiv boligby. Der er uudnyttede kommuneplanlagte arealer til boligformål syd for Søgårdsvej. Syd for Svendeskovvej er der endvidere udlagt et perspektivområde til boliger. Det vurderes derfor, at der er tilstrækkelige arealer til at sikre yderligere boligudbygning i Undløse. Muligheden for detailhandel fastholdes uforandret.

Læs mere

Beskrivelse af lokalområdet

Rammer for lokalplanlægning

Kort