7.B02 - Hyldager

static-map

Bestemmelser

 • Omr. nr.

  7.B02

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Plandistrikt

  07 Tuse

 • Max. bebyggelsesprocent

  40% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  1.5

 • Max. højde (m)

  8.5

 • Særlige bebyggelsesforhold

  Åben/lav maks 30% - Tæt/lav - maks 40 %

 • Opholds- og friarealer

  Min. 15 % af området udlægges til samlede opholdsarealer.

 • Detailhandel

  Der skal etableres støjdæmpende foranstaltninger samt en hensigtsmæssig afstand mellem boligbyggeri og eksisterende virksomhed.

 • Specifik anvendelse

  Åben-lav boligbebyggelse, Tæt-lav boligbebyggelse

Generelle rammer Link