Lokalområdets kvaliteter

Tuse er en boligby med varierede boligområder. Hallen og idrætslegepladsen er blandt byens vigtigste identitetsskabende elementer.

  • Tuse har et højt serviceniveau med skole, hal og idrætsanlæg, herunder en kunstgræsbane, der medfører udendørs aktivitet året rundt. Dertil kommer et ældrecenter, som gør Tuse til en by for alle aldersgrupper.
  • Tuse har et stærkt foreningsliv, som bl.a. har medført etableringen af Idrætslegepladsen og Idrætshuset, Tuse Hallen og Multibanen.
  • Tuse Forsamlingshus er et aktiv for byen og er hjemsted for flere foreninger.
  • Bynære rekreative områder byder bl.a. på naturstier ved Tuse Å og Kalve Å.
  • Tuse ligger tæt på trafikale hovedårer, herunder motorvejen, og er samtidig en by uden gennemkørende trafik.
  • Tuse byder på varierede og attraktive boligområder.
  • Gl. Tuse og Butterup rummer velbevarede landsbymiljøer.

Den fremtidige udvikling

Målet er, at Tuse fastholdes som en attraktiv boligby med varierede bosætningsmuligheder. Der er lokalplanlagt for et nyt boligområde, Hyldagergård, beliggende syd for Tuse Byvej og øst for Birkevej/Butterupvej. Der er fortsat en restrummelighed i dette område.

Der er endvidere udlagt kommuneplanramme til boligformål i den nordvestlige del af Tuse. Området tænkes anvendt til bofællesskabsboliger.

Det vurderes derfor, at der er tilstrækkelige arealer til at sikre yderligere boligudbygning i Tuse.

Kommuneplanen fastholder den eksisterende ramme for detailhandel. Der er uudnyttet mulighed for at opføre en dagligvarebutik syd for Tuse Byvej ved siden af Hyldagergård. 

Et rammeområde på 6,5 ha. øst for skoleområdet, som er udlagt til offentlige formål, fastholdes i kommuneplanen. Et område vest for Tuse Lokalcenter og ældreboliger er lokalplanlagt og giver mulighed for et børnespecialcenter.

Læs mere

Beskrivelse af lokalområdet

Rammer for lokalplanlægning

Kort