Lokalområdets kvaliteter

Tuse Næs kvaliteter er nærheden til det åbne land, kysten og de mange udsigtsmuligheder. HovedbyenUdbys kvaliteter er især kirken og landsbymiljøet med et varieret udvalg af enfamliehuse samt byens servicefunktioner og forretningsliv.

  • Kvaliteterne på Tuse Næs er nærheden til det åbne land, kysten og de mange udsigtsmuligheder, bl.a. til Natura 2000-området Udby Vig.
  • Landsbymiljøerne med bevaringsværdige bygninger og gadeforløb.
  • Gadeforløbet og de mange bevaringsværdige huse i Udby, som udgør væsentlige elementer i bevaringen af bymiljøet.
  • Det varierede udvalg af enfamliehuse og Udbys institutioner, butiks- og forretningsliv samt skolen og idrætshallen, foreningslivet, kulturhuset og forsamlingshuset.

Det lokale guld

Landsbystemning ved kirken i Udby.

Billedet er taget den 15. maj 2013.

 

Plænen ved gadekæret bag kulturhuset "Huset på Næsset".

Billedet er taget den 15. maj 2013.

 

Det er muligt at gøre sine daglige indkøb i Udby.

Billedet er taget den 15. maj 2013.

 

Husgrunde til salg på Ridebanevej i Udbys vestlige del.

Billedet er taget den 15. maj 2013.