Beskrivelse af lokalområdet

Tuse Næs lokalområde ligger i kommunens østlige del ca. 10 km nord for Holbæk. Hovedbyen er Udby og landsbyerne Bognæs, Hørby og Kisserup samt sommerhusområderne Kastrup, Tobjerg, Kisseup, Løserup, Bognæs Øst, Bognæs vest og Markeslev.

Tuse Næs er som helhed et interessant landskab idet der er vand på tre sider og dermed en stor variation i hvilken udsigt der er. Fra den centrale del af området, som er højere beliggende end den resterende del er der flere steder udsigt til alle sider. Samtidig er Tuse Næs karakteriseret ved et fravær af synlige tekniske anlæg som højspændingsmaster og vindmøller i en større målestok. Udby Vig i områdets østligste del er Natura 2000 område og dermed beskyttet, i denne del af området er også skovene beliggende. De væsentlige naturområder er Hønsehals skov og Rørskov i selve Udby Vig, tilsammen tilfører disse elementer området store naturmæssige kvaliteter samt rekreative muligheder. Dette bør bevares og understøttes.

Tilgængelighed

Udby er beliggende ca. 6 km fra rute 21 Nykøbingvejen som er hovedfærdselsåren til Nykøbing Sjælland samt ca. 8 km til Holbækmotorvejen. Byens interne struktur er bygget op omkring hovedgaden - Udbyvej, hvorfra der er cykelsti mod Hørby.

Kommunalbestyrelsen har i februar 2018 besluttet, at der skal etableres en cykelsti fra Markeslev til Faurbjergvej. Cykelstien forventes færdiggjort medio 2019.

Bysamfund

Udby er omkranset af landsbyerne Bognæs, Hørby og Kisserup. Nordkysten er præget af sommerhusområderne Kastrup, Tobjerg, Kisserup, Løserup, Bognæs Øst, Bognæs vest og Markeslev. Udby er det eneste bysamfund, hvor der er sket en egentlig byudvikling, og det er også her, at den fremtidige vækst søges koncentreret.

Udby er en udpræget pendlerby, hvor størstedelen af indbyggerne arbejder uden for lokalområdet. Byen er karakteriseret ved at være bygget op omkring kirken og den gamle landsbymidte og bebyggelsen her udgør hovedgaden. Centralt på hovedgaden er skolen placeret over for Udby kirke, lige nord herfor ligger forsamlingshuset, gadekæret og Dagli brugsen. Der ligger stadig en del gårde langs landsbygaden og byen rummer gode bygninger fra andelstiden bl.a forsamlingshuset, brugsforeningen, korn og foderstofforretning, andelsbageri og elværk. De fleste med anden anvendelse i dag. Endelig ligger skole og smedje centralt ved kirken, og der er mange huse i "bedre byggeskik" - stil, bl.a. præstegården.  

Service og butikker

Udby rummer offentlig og privat serviceforsyning, såsom kirke, skole, dagpasning, idrætsanlæg, ridehal, forsamlingshus og 2 dagligvarebutikker.

Læs mere

Fremtidig udvikling

Rammer for lokalplanlægning

Kort over lokalområdet