5.F01 - Udby idrætsområde

static-map

Bestemmelser

 • Omr. nr.

  5.F01

 • Generel anvendelse

  Rekreativt område

 • Notat: Generel anvendelse

  Idrætsareal

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Plandistrikt

  05 Tuse Næs

 • Max. bebyggelsesprocent

  15% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. højde (m)

  9.5

 • Detailhandel

  Der skal etableres beplantning omkring området.

 • Specifik anvendelse

  Sports- og idrætsanlæg

Generelle rammer Link