5.C01 - Udby

static-map

Bestemmelser

 • Omr. nr.

  5.C01

 • Generel anvendelse

  Centerområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Plandistrikt

  05 Tuse Næs

 • Max. bebyggelsesprocent

  40% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Max. højde (m)

  8.5

 • Mindst tilladte miljøklasse

  1

 • Maksimalt tilladte miljøklasse

  3

 • Særlige bebyggelsesforhold

  Åben/lav: maks. bebyggelsesprocent 30

 • Detailhandel

  Der kan tillades bolig med tilknytning til den enkelte institution. Der skal etableres beplantning omkring skolens idrætsareal.

 • Specifik anvendelse

  Lokalcenter

Generelle rammer Link