Lokalområdets kvaliteter

Tuse Næs kvaliteter er nærheden til det åbne land, kysten og de mange udsigtsmuligheder. Hovedbyen Udbys kvaliteter er især kirken og landsbymiljøet med et varieret udvalg af enfamlieshuse samt byens servicefunktioner og forretningsliv.

  • Kvaliteterne på Tuse Næs er nærheden til det åbne land, kysten og de mange udsigtsmuligheder, bl.a. til Natura 2000-området Udby Vig.
  • Landsbymiljøerne med bevaringsværdige bygninger og gadeforløb.
  • Gadeforløbet og de mange bevaringsværdige huse i Udby, som udgør væsentlige elementer i bevaringen af bymiljøet.
  • Det varierede udvalg af enfamlieshuse og Udbys institutioner, butiks- og forretningsliv samt skolen og idrætshallen, foreningslivet, kulturhuset og forsamlingshuset.

Den fremtidige udvikling

Det er kommunalbestyrelsens mål, at Udby forsat er attraktiv for bosætning og lokalt tilpasset erhvervsudvikling. Byen byder forsat på ledige arealer til byudvikling af boliger og erhverv.

Der er lokalplanlagt for et boligområde til åben/lav boliger syd for Udby Kirkevej. I dette område er der fortsat en restrummelighed. Herudover er der udlagt rammer til boligformål, som endnu ikke er udnyttet. For det kommuneplanlagte rammeområde 5.B05, beliggende syd for Udby, er der i juni 2018 igangsat lokalplanlægning for boliger.

Der udlægges et perspektivområde til boligformål nord for Hørby. Området har en meget attraktiv beliggenhed på den sydvendte skråning med udsigt til Holbæk fjord. Målet er at skabe et attraktivt boligområde.

Kommuneplanen fastholder de eksisterende rammer for erhverv og detailhandel.

Læs mere

Beskrivelse af lokalområdet

Rammer for lokalplanlægning

Kort