Lokalområdets kvaliteter

Tølløses kvaliteter er primært, at byen er en boligby med gode muligheder for udvikling og vækst. Særligt på grund af byens placering i forhold til Holbæk og de større trafikårer i kommunen, byens service- og detailhandelsudbud, den kollektive trafik i byen og det omkringliggende landskab.

  • Tølløse er en af de større byer i Holbæk Kommune, som Byrådet har prioriteret i forhold til den fremtidige vækst i kommunen, herunder især i forhold til bolig- og erhvervsudbygning.
  • Byens udbud af service og detailhandel er en styrke ved byen og et gode for byens borgere.
  • Tølløse har et godt foreningsliv, især inden for sport og idræt.
  • Tølløse ligger forholdvis tæt på Holbæk samt de større trafikårer i Holbæk Kommune, herunder motorvejen. Dette er positivt i forhold til den fremtidige erhvervsudbygning i byen.
  • Det vurderes, at det er muligt at mindske byens gennemkørende trafik markant.
  • Tølløse har gode kollektive trafikforbindelser i kraft af jernbanen. Jernbanen er et stort gode for byen som boligby, især fordi jernbanen imellem Jyderup og Lejre er ved at blive udvidet til et dobbeltspor.
  • I kraft af flere ubenyttede erhvervsejendomme i den vestlige del af Tølløse, er der gode muligheder for byomdannelse i byen.
  • Tølløse er omkrandset af bynære landskaber, som med fordel kan inddrages i den fremtidige planlægning i byen.
  • Der er registreret flere kulturmiljøer i og omkring Tølløse. Desuden er der flere bygninger i byen, som har en særlig kulturhistorisk værdi.

Det lokale guld

Byrådet har prioriteret Tølløse højt i forhold til den fremtidige vækst i kommunen, bl.a. i forhold til boligudbygning. Her ses det nye mulige boligområde ved Høbjærggård i Tølløse Syd.

Billedet er taget den 22. maj 2011.

 

Unicad-grunden i den centrale del af Tølløse er udpeget som byomdannelsesområde. En omdannelse af området vil have stor indflydelse på forbindelsen på tværs af byen.

Billedet er taget den 17. maj 2013.

 

Stationsbygningen er en af flere velbevarede bygninger i Tølløse.

Billedet er taget den 17. maj 2013.

 

Det gamle elværk på Sofievej er en del af kulturmiljøet "Tølløse Stationsby".

Billedet er taget den 17. maj 2013.