Beskrivelse af lokalområdet

Hovedbyen er Tølløse, som ligger små 10 km. fra Holbæk. Tølløse er kommunens tredjestørste by. De mindre landsbysamfund i lokalområdet omfatter Gl. Tølløse, Nr. Vallenderød, Skov Vallenderød, Nyby, Tjørnede, Marup, Lunderød, Soderup Kirkeby, Stestrup og Nr. Eskildstrup.

Landskabet 

Tølløse er omgivet af åbne landbrugsarealer med mange mindre naturarealer og et let kuperet terræn. Landskabet omkring Tølløse præges desuden af forskellig beplantning, herunder hegn i skel og mod sydvest af skovene Tølløse Skov og Nederskoven. Landskaberne omkring Åstrup og Elverdam, Sofienholm og Grøntved Overdrev har en særlig kvalitet og er udpeget til kulturmiljø.

Bysamfund 

Tølløse er vokset op omkring krydsningen imellem jernbanen og landevejen (Tølløsevej/Kvarmløsevej), men i dag ligger byens knudepunkter i den vestlige del af byen, dels ved Tølløse Centertorv og dels ved stationen. Den oprindelige stationsby sætter stadig sit præg på den centrale del af byen, men siden 1960´erne er byen blevet præget mere og mere af nye parcelhuskvarterer. I den nordlige del af byen, mod Skovvejen, er der etableret et større industriområde. Industriområdet er næsten udbygget.

Tølløse er i høj grad en boligby, hvor størstedelen af indbyggerne arbejder uden for lokalområdet. Arbejdspladserne i byen knytter sig især til erhvervet i byens erhvervsområde samt byens handel og service, herunder daginsitutioner og skoler.

Service og butikker

Tølløse har et forholdvis bredt serviceudbud, herunder et bibliotek, lægehus, flere daginstitutioner, en folkeskole, tre private skoler, en idrætshal, aktivitetshus samt et plejecenter. Folkeskolen i Tølløse er en del af 4 skoler, hvis skoledistrikt dækker den sydøstligste del af Holbæk Kommune. 
Tølløse står stærkt indenfor dagligvarehandlen med flere dagligvareforretninger. Yderligere har Tølløse en række mindre foretninger, men udbuddet af udvalgsvarehandel bærer præg af, at byen ligger forholdsvis tæt på Holbæk.  Dagligvareforretningerne i Tølløse er koncentreret i den vestlige del af byen, omkring Tølløse Centertorv, mens byens udvalgsvarebutikker er koncentreret omkring Jernbanevej og Tølløsevej.
Tølløse har sin egen station, og byen er således godt betjent med kollektiv trafik. Fra Tølløse kører toget direkte til henholdsvis Holbæk og Kalundborg, Roskilde og København samt Slagelse.
Flere foreninger er forankret i Tølløse, herunder især idrætsforeninger.

Læs mere

Fremtidig udvikling

Rammer for lokalplanlægning

Kort over lokalområdet