19.E01 - Hjortholmvej vest

static-map

Bestemmelser

 • Omr. nr.

  19.E01

 • Generel anvendelse

  Erhvervsområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Plandistrikt

  19 Tølløse

 • Max. bebyggelsesprocent

  70% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Max. højde (m)

  12.5

 • Mindst tilladte miljøklasse

  2

 • Maksimalt tilladte miljøklasse

  6

 • Opholds- og friarealer

  Mindst 65 % af grundarealet skal friholdes for bebyggelse.

 • Detailhandel

  Det skal sikres, at der kun kan etableres erhverv i de lavere miljøklasser mod boligerne mod syd. Der skal sikres en afskærmende beplantning mod boligerne mod syd. Der skal etableres et beplantningsbælte langs Hjortholmvej.

 • Specifik anvendelse

  Erhvervsområde, Butikker med særligt pladskrævende varer

Generelle rammer Link