19.B15 - Tølløsegård

static-map

Bestemmelser

 • Omr. nr.

  19.B15

 • Generel anvendelse

  Blandet bolig og erhverv

 • Notat: Generel anvendelse

  Boliger, Erhverv og Offentlige formål

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Plandistrikt

  19 Tølløse

 • Max. bebyggelsesprocent

  30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2.5

 • Mindst tilladte miljøklasse

  1

 • Maksimalt tilladte miljøklasse

  2

 • Lokalplaner

  Den eksisterende bygningsstruktur skal fastholdes.

 • Specifik anvendelse

  Boligområde, Kontor- og serviceerhverv, Område til offentlige formål

Generelle rammer Link