19.B13 - Peder Væver

static-map

Bestemmelser

 • Omr. nr.

  19.B13

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Plandistrikt

  19 Tølløse

 • Max. bebyggelsesprocent

  40% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  1.5

 • Max. højde (m)

  8.5

 • Særlige bebyggelsesforhold

  Åben/lav maks. 30%, Tæt/lav maks. 40%

 • Opholds- og friarealer

  Min. 15 % af området skal udlægges til samlede friarealer. Udsigt skal bevares bedst muligt.

 • Lokalplaner

  Lokalplanlægningen for rammeområdet kan først igangsættes, når byggeriet er påbegyndt på halvdelen af grundene i rammeområde 19.B12.

 • Specifik anvendelse

  Åben-lav boligbebyggelse, Tæt-lav boligbebyggelse

Generelle rammer Link