Lokalområdets kvaliteter

Tølløses kvaliteter er primært, at byen er en boligby med gode muligheder for udvikling og vækst. Særligt på grund af byens placering i forhold til Holbæk og de større trafikårer i kommunen, byens service- og detailhandelsudbud, den kollektive trafik i byen og det omkringliggende landskab.

  • Tølløse er en af de større byer i Holbæk Kommune, som kommunalbestyrelsen har prioriteret i forhold til den fremtidige vækst i kommunen, herunder især i forhold til bolig- og erhvervsudbygning.
  • Byens udbud af service og detailhandel er en styrke ved byen og et gode for byens borgere.
  • Tølløse har et godt foreningsliv, især inden for sport og idræt.
  • Tølløse ligger forholdvis tæt på Holbæk samt de større trafikårer i Holbæk Kommune, herunder motorvejen. Dette er positivt i forhold til den fremtidige erhvervsudbygning i byen.
  • Det vurderes, at det er muligt at mindske byens gennemkørende trafik markant.
  • Tølløse har gode kollektive trafikforbindelser i kraft af jernbanen. Jernbanen er et stort gode for byen som boligby, især fordi jernbanen er udvidet til et dobbeltspor.
  • I kraft af flere ubenyttede erhvervsejendomme i den vestlige del af Tølløse, er der gode muligheder for byomdannelse i byen.
  • Tølløse er omkrandset af bynære landskaber, som med fordel kan inddrages i den fremtidige planlægning i byen. Der er registreret flere kulturmiljøer i og omkring Tølløse. Desuden er der flere bygninger i byen, som har en særlig kulturhistorisk værdi.

Den fremtidige udvikling

I Tølløse fastholdes muligheder for vækst, især i forhold til bolig- og erhvervsudbygning samt en byomdannelse i de centrale dele af byen. Der er således mulighed for boligudbygning i den sydlige del ved Høbjærggård og nord for Tølløse Privat og Efterskole. Ved kommuneplanrevisionen i 2013 blev der endvidere udarbejdet en helhedsplan for Tølløse. Du kan se Helhedsplanen her

De eksisterende arealudlæg til erhverv i den nordlige del af Tølløse fastholdes, og det vurderes, at der er ikke behov for yderligere erhvervsudlæg i byen. 

Den eksisterende afgrænsning af bymidten fastholdes. Inden for området ligger der bl.a. en større, ubenyttet erhvervsejendom (tidligere Unicad Food), som rummer mange muligheder i forhold til den fremtidige udvikling af Tølløse. Den ubenyttede erhvervsejendom kan byomdannes til blandede centerformål, herunder udvalgsvarehandel.

Læs mere

Beskrivelse af lokalområdet

Rammer for lokalplanlægning

Kort

Helhedsplan