10.O02 - Parcelvej

static-map

Bestemmelser

 • Omr. nr.

  10.O02

 • Generel anvendelse

  Område til offentlige formål

 • Notat: Generel anvendelse

  Ældrecenter

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Plandistrikt

  10 Svinninge

 • Max. bebyggelsesprocent

  45% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Max. højde (m)

  9

 • Detailhandel

  Området kan ikke udstykkes

 • Specifik anvendelse

  Sundhedsinstitutioner

Generelle rammer Link