10.C02 - Hovedgaden, Kalundborgvej

static-map

Bestemmelser

 • Omr. nr.

  10.C02

 • Generel anvendelse

  Centerområde

 • Notat: Generel anvendelse

  Centerområde, boliger og administration

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Plandistrikt

  10 Svinninge

 • Max. bebyggelsesprocent

  60% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2.5

 • Max. højde (m)

  12

 • Mindst tilladte miljøklasse

  1

 • Maksimalt tilladte miljøklasse

  3

 • Detailhandel

  Mulighed for detailhandel , jf. retningslinjerne

 • Specifik anvendelse

  Bymidte

Generelle rammer Link