Beskrivelse af lokalområdet

St. Merløse lokalområde ligger i kommunens sydlige del ca. 20 km syd for Holbæk. Hovedbyen er St. Merløse og de mindre landsbysamfund udgøres af Kyringe, Ordrup, Udstrup, St. Tåstrup og Have Borup.

Landskabet omkring St. Merløse er domineret af et let kuperet terræn. Store dele af området udnyttes landbrugsmæssigt. Mod syd findes Mølleskoven og Ordrup skov og længst mod syd findes Kyringe og Gyrstinge Sø. Nord for St. Merløse løber Åmose Å. De væsentligeste naturområder er Gyrstinge sø, Ordrup skov og Mølleskov samt engene omkring Åmose Å.

Tilgængelighed

St. Merløse ligger 20 km syd for Holbæk i krydsningen af hovedvejen 215 (Holbæk - Ringsted) og vejforbindelsen rute 255 (Dianalund- Osted). Der er cykelsti til Ringsted og stationen har forbindelse til Høng-Tølløse strækningen.

Bysamfund

Lokalområdet omfatter St. Merløse og landsbyerne Kyringe, Ordrup, Udstrup og Have Borup. St. Merløse er gennem tiden vokset sammen med den gamle sogneby St. Tåstrup som ligger lige nord for St. Merløse. Midt i byen ligger byens skole og institutioner omkranset af et grønt hjerte hvor byens sportsplads og andre idrætsfaciliteter findes.

Service og butikker

St. Merløse har station, busforbindelser, skole, børnehave, vuggestue/dagpleje, friskole/efterskole, idrætsanlæg, kirke, læge, tandlæge, dagligvarebutik (postkontor og apotek) samt ældrecenter.

Læs mere

Fremtidig udvikling

Rammer for lokalplanlægning

Kort over lokalområdet