17.T03 - St Merløse Solenergimark

static-map

Bestemmelser

 • Omr. nr.

  17.T03

 • Generel anvendelse

  Tekniske anlæg

 • Notat: Generel anvendelse

  Produktion af varme og el fra solceller og solfangere

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Plandistrikt

  17 St. Merløse

 • Max. bebyggelsesprocent

  5% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  1

 • Max. højde (m)

  3

 • Detailhandel

  Arealet kan anvendes til opstilling af solceller og/eller solfangere til varmeproduktion/elproduktion. Bebyggelse i området skal have tilknytning til det tekniske anlæg. Der skal sikres en afskærmende beplantning mod omgivelserne. Kommuneplanens OSD-redegørelse fastlægger retningslinjer for rammeområde 17.T03 til beskyttelse af de særlige drikkevandsinteresser i området.

 • Specifik anvendelse

  Solenergianlæg

Generelle rammer Link