17.T02 - Kraftvarmeværk ved Tåstrupvej i St. Merløse

static-map

Bestemmelser

 • Omr. nr.

  17.T02

 • Generel anvendelse

  Tekniske anlæg

 • Notat: Generel anvendelse

  Fjernvarmeværk

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Plandistrikt

  17 St. Merløse

 • Max. bebyggelsesprocent

  20% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Max. højde (m)

  11

 • Detailhandel

  Skorstene kan have en højde på maksimalt 30 meter. Akkumuleringstank kan have en højde på maksimalt 18 meter.

 • Specifik anvendelse

  Forsyningsanlæg

Generelle rammer Link