17.R01 - Grønt område ved Åmose Å

static-map

Bestemmelser

 • Omr. nr.

  17.R01

 • Generel anvendelse

  Rekreativt område

 • Notat: Generel anvendelse

  Grønt område

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Plandistrikt

  17 St. Merløse

 • Detailhandel

  Området må ikke bebygges. Der skal udlægges areal til en øst-vest-gående natursti.

 • Specifik anvendelse

  Større rekreativt område

Generelle rammer Link