Lokalområdets kvaliteter

  • Nærheden til det åbne land, og de uudnyttede rekreative muligheder, der ligger i at anvende Åmosen Å som et rekreativ område. 
  • De velbevarede landsbyer Kyringe, Odrup, Udstrup og Haveborup.  
  • Den velbevarede stationsby med en velbevaret ældre gade- og vejstruktur, stationsbygning og karakteristiske stationsbyhuse.
  • St. Merløses kvaliteter er især måden byen er organiseret på, hvor man har skabt et indre landskab - "Det grønne hjerte" omkring sportspladsen. Området er med til at samle det grønne stinet. Her findes også byens skole og området er omgivet af dels en ældre landsby og dels et par nyere boligområder.
  • Byens varierede udvalg af boliger, ældrecentret og byens øvrige institutioner
  • Butiks- og foreningsliv samt læge og tandlæge.
  • St. Merløse er en stationsby og nærheden til hovedstadsområdet og Ringsted mod syd gør byen attraktiv for pendlere.

Den fremtidige udvikling

Det er kommunalbestyrelsens mål, at St. Merløse forsat er attraktiv for bosætning og erhvervsudvikling. Byen byder forsat på ledige arealer til byudvikling af boliger og erhverv. Syd for Møllegården findes ledige arealer med mulighed for erhvervsbyggeri. Vest for HaveBorupvej findes ledige arealer til boligbyggeri.

Kommuneplanen fastholder de eksisterende rammer for bolig, erhverv og detailhandel.

Læs mere

Beskrivelse af lokalområdet

Rammer for lokalplanlægning

Kort