Lokalområdets kvaliteter

Lokalområdets kvaliteter er en nærheden til det åbne land, skovene og søerne. Regstrups kvaliteter er de store parcelhusudstykninger, hvoraf flere er af nyere dato med grønne friarealer og stisystemer samt tilgængeligheden til det overordnede vejnet og jernbanen.

  • Lokalområdets kvaliteter er nærheden til det åbne land, herunder det stærkt kuperede terræn i områdets sydlige del samt skovene og søerne.
  • De mange velbevarede landsbymiljøer med bevaringsværdige bygninger og gadeforløb.
  • Regstrups kvaliteter udgøres bl.a. af stationen og nærheden til Skovvejen og Holbækmotorvejen samt nærheden til Holbæk med arbejdspladser og indkøbsmuligheder m.m.
  • De store parcelhusudstykninger hvoraf flere er af nyere dato.
  • Byens skole, idrætsfaciliteter, kirke, menighedshus og ældrecenter sammen med byens andre institutioner, butiks- og foreningsliv.
  • De velplanlagte grønne åndehuller og stiforbindelser.
  • Den gamle del af Regstrup by, hvor husene og gadeforløbet udgør en væsentlig betydning for oplevelsen af landsbystemning.

Det lokale guld

Nr. Jernløse Kirke udgør kernen i det velbevarede landsbymiljø.

Billedet er taget den 16. maj 2013.

 


Et større boligområde er gennem de seneste år blevet opført i det østlige Regstrup.

Billedet er taget den 16. maj 2013.

 

Engskovskolen (2012) i Nr. Jernløse rummer overbygningen fra hele lokalområdet.

Billedet er taget den 16. maj 2013.

 

Stisystemet, der forbinder Nr. Jernløse med Regstrups nye boligområde.

Billedet er taget den 16. maj 2013.