Beskrivelse af lokalområdet

Regstrup/Nr. Jernløse lokalområde ligger i kommunens sydvestlige del og grænser op til Holbæk lokalområde. Hovedbyen er Regstrup/Nr. Jernløse og de mindre landsbysamfund udgøres af Sdr. Jernløse, Kvanløse, Søstrup, Tingtved, Holløse, Dramstrup, Krøjerup, Hanerup, Igelsø, Borup og Mogenstrup. Hovedbyen Regstrup ligger ca. 7 km sydvest for Holbæk.

Landskabet 

Landskabet omkring Regstrup er domineret af et svagt kuperet landbrugsland. Kun i området omkring Brorfelde og Igelsø er landskabet stærkt kuperet. Store dele af området udnyttes landbrugsmæssigt. Der er kun få skove, som især findes mod vest og syd. De væsentligste naturområder er Hanerup Enge, Sibberup Mose, Brorfelde og området omkring Maglesø.

Tilgængelighed

Regstrup er hovedbyen i lokalområdet og er beliggende ca. 7 km sydvest for Holbæk nær rute 23 Skovvejen mellem København og Kalundborg. Byen er desuden stationsby med forbindelse til Kalundborg- København.

Bysamfund 

Regstrup  lokalområde omfatter hovedbyen Regstrup/Nr. Jernløse, de lidt større bysamfund - Sdr. Jernløse, Søstrup og Kvanløse og landsbyerne Dramstrup, Hanerup, Igelsø, Tingstved, Borup, Krøgerup og Mogenstrup.

Regstrup / Nr. Jernløse er det eneste bysamfund, hvor der er sket en væsentlig byudvikling, og det er også her, at den fremtidige vækst søges koncentreret. Nr. Jernløse er en gammel kirkelandsby, mens Regstrup er vokset op omkring stationen. I dag er de to byer næsten vokset sammen.
Regstrup / Nr. Jernløse er en udpræget pendlerby, hvor størstedelen af indbyggerne arbejder uden for lokalområdet. Byen har 2 erhvervsområder - den ene er Schoeller plast Entreprise som er beliggende langs Hovedgaden og det andet er af mere blandet karakter og er beliggende i byens sydløstlig udkant. Her er Genbrugsstationen placeret. Byen har et velfungerende stisystem mellem byens boligområder og skolen. Boligområderne er primært fra 70'erne og frem og tæt ved skolen er et større boligområde fra begyndelsen af 2000 og frem under udbygning. Byen er desuden karakteriseret ved at have et ældre center. 

Service og butikker

Regstrup/Nr. Jernløse rummer offentlig og privat serviceforsyning, såsom ældrecenter, en købmand, frisører, lægehus, skole og idrætsanlæg, børnehaver, vuggestuer/dagplejer, kirke og meninghedshus samt 1 dagligvarebutik (postkontor og apotek).

Læs mere

Fremtidig udvikling

Rammer for lokalplanlægning

Kort over lokalområdet