14.O05 - Sdr. Jernløse Skole

static-map

Bestemmelser

 • Omr. nr.

  14.O05

 • Generel anvendelse

  Område til offentlige formål

 • Notat: Generel anvendelse

  Skole og institution

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Plandistrikt

  14 Regstrup/Nr. Jernløse

 • Max. bebyggelsesprocent

  45% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  1.5

 • Max. højde (m)

  8.5

 • Særlige bebyggelsesforhold

  Der må ikke bebygges syd for Regstrup Å. Dog tillades mindre bebyggelser i begrænset omfang i form af shelter eller skur i forbindelse med rekreative områder

 • Specifik anvendelse

  Uddannelsesinstitutioner

Generelle rammer Link