14.B11 - Teglværksvej

static-map

Bestemmelser

 • Omr. nr.

  14.B11

 • Generel anvendelse

  Blandet bolig og erhverv

 • Notat: Generel anvendelse

  Bolig og erhverv

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Plandistrikt

  14 Regstrup/Nr. Jernløse

 • Max. bebyggelsesprocent

  30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  1.5

 • Max. højde (m)

  8.5

 • Mindst tilladte miljøklasse

  1

 • Maksimalt tilladte miljøklasse

  3

 • Miljø

  Ved planlægning for erhvervsformål skal der tages hensyn til drikkevandsinteressen i området jf. kommuneplanens retningslinjer

 • Specifik anvendelse

  Landsbyområde

Generelle rammer Link