4.T02 - Møllebakkevej, rensningsanlæg

static-map

Bestemmelser

 • Omr. nr.

  4.T02

 • Generel anvendelse

  Tekniske anlæg

 • Notat: Generel anvendelse

  Rensningsanlæg

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Plandistrikt

  04 Orø

 • Max. bebyggelsesprocent

  40% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  1

 • Max. højde (m)

  5

 • Mindst tilladte miljøklasse

  6

 • Maksimalt tilladte miljøklasse

  7

 • Detailhandel

  Der skal sikres en afskærmende beplantning mod omgivelserne.

 • Specifik anvendelse

  Rensningsanlæg

Generelle rammer Link