4.E01 - Orø¸ Havn

static-map

Bestemmelser

 • Omr. nr.

  4.E01

 • Generel anvendelse

  Erhvervsområde

 • Notat: Generel anvendelse

  Havne- og erhvervsformtl

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Plandistrikt

  04 Orø

 • Max. bebyggelsesprocent

  50% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. højde (m)

  8.5

 • Mindst tilladte miljøklasse

  1

 • Maksimalt tilladte miljøklasse

  3

 • Detailhandel

  Erhverv skal have driftsm

 • Specifik anvendelse

  Havneerhvervsområde

Generelle rammer Link