4.B04 - Bybjerg syd

static-map

Bestemmelser

 • Omr. nr.

  4.B04

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Notat: Generel anvendelse

  Åben/lav, tæt/lav

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Plandistrikt

  04 Orø

 • Max. bebyggelsesprocent

  40% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  1.5

 • Max. højde (m)

  8.5

 • Særlige bebyggelsesforhold

  Åben/lav: maks. 30%. Tæt/lav: maks. 40%.

 • Opholds- og friarealer

  Min. 20 % af området udlægges til samlede opholdsarealer.

 • Detailhandel

  Der er i forbindelse med udført registreringsarbejde ved Klimatilpasningsplanen konstaeret, at der er en lav risiko for, at der inden for rammen kan ske en påvirkning. Det kan medføre væsentlig forøget vandstand eller påvirkning af eksisterende værdier eller bevaringsværdige bygninger. Forholdene skal iagttages ved nærmere planlægning.

 • Specifik anvendelse

  Åben-lav boligbebyggelse, Tæt-lav boligbebyggelse

Generelle rammer Link