Beskrivelse af lokalområdet

Mørkøv lokalområde er beliggende i kommunens sydvestlige del ca. 20 km fra Holbæk. Hovedbyen er Mørkøv og de mindre landsbysamfund omfatter landsbyerne Stigs Bjergby, Bennebo, Skamstrup, Sørninge og Skellingsted.

Landskabeligt og naturmæssigt er det især området syd for Mørkøv, der er interessant. Her findes en lang række naturtyper og det afvekslende landskab med skove, søer og  afgræssede arealer giver gode muligheder for dyrelivet. 

Tæt ved byen findes endvidere Toftholm Vesterskov og landskabet omkring Torbenfeldt Gods, som byder på mange rekreative og landskabelige oplevelser. Godserne præger generelt landskabet omkring Mørkøv. Mørkøv lokalområde kan opdeles i tre landskabstyper. Nord for byen findes det åbne og svagt kuperede landbrugsland. Syd for byen bliver landskabet mere kuperet og afvekslende med mange naturtyper, skove og forskellige typer landbrug. Helt mod syd findes Åmosen med en stor åben flade.

Landskabeligt og naturmæssigt er det især området syd for Mørkøv, der er interessant. Her findes en lang række naturtyper og det afvekslende landskab med skove, søer og afgræssede arealer giver gode muligheder for dyrelivet. Bl.a krondyr findes her. Åmosen er landskabeligt og naturmæssigt interessant. Der er fra statslig side udført undersøgelser omkring at retablere store naturområder i Åmosen og der arbejdes for at udpege Åmosen som naturpark.

Bysamfund

Mørkøv er opstået omkring stationen på jernbanelinjen mellem Holbæk og Kalundborg fra 1874 omkring det sted, hvor den daværende landevej mellem Ringsted og Nykøbing krydser banen. Hovedgaden er byens handelsstrøg og fungerer som centrum i byen. Den oprindelige stationsby er omkranset af parcelhusbyggeri fra 1960’erne og 1970’erne. Centralt i byen har byens savværk ligget, men er sammen med de fleste af byens industrivirksomheder flyttet ud af byen.

Byen ligger trafikalt godt mellem jernbanen og den kommende motorvej, som giver hurtig forbindelse til Hovedstadsområdet og Kalundborg. Byen har to væsentlige rekreative områder. Omkring Rævebjerg, hvor det årlige kræmmermarked afholdes og vest for byen ’Økoland’, med stier og søer.

Ud over Mørkøv er de væsentligste byer Stigs Bjergby, Bennebo, Skamstrup og Skellingsted. 

Service og butikker

Området er forsynet med offentlig og privat service. Således er der flere dagligvarebutikker, udvalgsvarebutikker, daginstitutioner, skole, ældrecenter, lægehus mv. Hovedparten af denne service er beliggende i Mørkøv. Desuden findes der en efterskole i Mørkøv.

Læs mere

Fremtidig udvikling

Rammer for lokalplanlægning

Kort over lokalområdet