12.T02 - Vindmølleområde ved Ny Bjergby

static-map

Bestemmelser

 • Omr. nr.

  12.T02

 • Generel anvendelse

  Tekniske anlæg

 • Notat: Generel anvendelse

  Vindmølleområde til store vindmøller

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Plandistrikt

  12 Mørkøv

 • Detailhandel

  I området kan der etableres store vindmøller med en totalhøjde på maksimalt 127 meter. I området kan der desuden kun opføres mindre bebyggelse med tilknytning til vindmøllerne i området.

 • Specifik anvendelse

  Vindmølleanlæg

Generelle rammer Link