Beskrivelse af lokalområdet

Lokalområde Kundby omfatter bebyggelserne Kundby, Marke, Trønninge og Torslunde. Hovedbyen Kundby ligger ca. 10 km vest for Holbæk.

Landskabet 

Landskabet omkring Kundby er præget af de lavtliggende arealer ved Trønninge Mose og Tuse Å samt de store marker omkring Vognserup og Gislingegården. Desuden findes en del velholdte husmandsbebyggelser i lokalområdet. Kundby rejser sig markant i landskabet med Kundby Kirke som et vartegn på toppen af Kirkebakken, som er en del af et større kuperet område umiddelbart vest for Kundby.

Mellem Kundby og Torslunde er et særligt karakteristisk landskab med hatbakker og spredt bebyggelse i landbrugslandet mellem bakkerne. Størstedelen af områdets beplantning består af småplantninger, som er lokaliseret på hatbakkerne. Syd for hatbakkerne åbner landskabet sig og der er en vid udsigt over et klassisk landbrugslandskab. Landskabets autenticitet er bibeholdt på trods af de mange højspændingsledninger i området. Området er karakteriseret ved at have en spredt bebyggelsesstruktur og relativt få bevoksninger. Det smukke landskab med hatbakkerne vest for Kundby er unikt i Holbæk Kommune.

Bysamfund 

Lokalområde Kundby omfatter bebyggelserne Kundby, Marke, Trønninge og Torslunde.

Hovedbyen Kundby ligger nær hovedvejen mellem Holbæk og Kalundborg, og nær motorvejen til København og Rute 21 til Sjællands Odde. Byen er bygget op omkring hovedgaden med mindre sidegader. Det gamle vejforløb med bebyggelse i gadelinjen, gadekær m.v. er bevaret.

I Kundby findes flere bevaringsværdige bygninger fx det gamle mejeri, og et par af de gamle gårde. Mejeriet og en gammel staldlænge til ”Uhrbjerggaard” har fået ny anvendelse, men den oprindelige historie kan stadig fornemmes. Kirken ligger markant på Kirkebakken, centralt i byen og som et vartegn for byen. Området omkring kirken er fredet.

Byens sydøstlige del består af en større parcelhusbebyggelse, som udgør den største del af boligerne i byen. Skolen, byens integrerede institution og idrætsanlæg ligger i udkanten af byen mod øst. Byen rummer desuden mindre, grønne områder.

Der er gode interne stiforbindelser i Kundby. Kundby-Gislingestien er den vigtigste stiforbindelse mellem skolerne i Kundby og Gislinge og de 2 byers idrætsanlæg. Kundby-Gislinge stien er også den vigtigste stiforbindelse til de nyeste boligområder i byen.

Service og butikker

Hovedbyen Kundby rummer offentlig og privat serviceforsyning såsom skole og daginstitution, fitness-park, en dagligvarebutik og enkelte mindre erhverv. Byens idrætsanlæg er placeret ca. 1 km nord for byen.

Læs mere

Fremtidig udvikling

Rammer for lokalplanlægning

Kort over lokalområdet