Lokalområdets kvaliteter

Det smukke landskab med hatbakkerne vest for hovedbyen Kundby er unikt i Holbæk Kommune.

  • Hovedbyen Kundbys kvaliteter udgøres bl.a. af det gamle landsbymiljø med gamle vejforløb, bebyggelse i gadelinjen, gadekær og bevaringsværdige bygninger.
  • Vigtigt er også skolen, byens integrerede institution og idrætsanlæg, dagligvarebutikken, stiforbindelserne og foreningslivet. Det er væsentligt for byens fortsatte attraktivitet som boligby, at disse kvaliteter i størst muligt omfang opretholdes og udvikles.
  • Kundby Kirke er med sin særlige placering i landskabet et stærkt vartegn for Kundby.
  • For kolonibebyggelserne sydøst for Kundby og for Vognserup-området er det væsentligt, at de bærende elementer i kulturmiljøerne respekteres.

Den fremtidige udvikling

Målet er at Kundby fortsat skal være en attraktiv boligby.

Midt i Kundby, ved Kirkebakken er et areal under udvikling fra erhverv til boligformål. Både i den nordlige og sydlige del af Kundby er der udlagt arealer til boligformål der endnu ikke er udnyttet.

Mod øst fastholdes et rammeudlæg ved skolen, så der er mulighed for at anlægge et idrætsanlæg tættere på byen og skolen end det nuværende anlæg nord for byen.

Læs mere

Beskrivelse af lokalområdet

Rammer for lokalplanlægning

Kort