18.F01 - Gedebjerg Camping

static-map

Bestemmelser

 • Omr. nr.

  18.F01

 • Generel anvendelse

  Rekreativt område

 • Notat: Generel anvendelse

  Campingplads

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Plandistrikt

  18 Kr. Eskilstrup

 • Max. bebyggelsesprocent

  10% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Særlige bebyggelsesforhold

  Der må kun opføres mindre bygninger til områdets drift. Der skal etableres beplantningsbælte i områdets afgrænsning mod det åbne land.

 • Specifik anvendelse

  Campingplads og vandrehjem

Generelle rammer Link