Lokalområdets kvaliteter

  • Kirke Eskilstrup har gode infrastrukturelle forbindelser og er en fin boligby med varierede boligområder.
  • Kirke Eskilstrup har varierede og velplacerede boligområder.
  • Et nyt boligområde med udsigt over dalen mod syd og med nærhed til skole- og idrætsområdet giver mulighed for nybyggeri.
  • Velbevarede landsbymiljøer i landsbyerne Soderup, Bukkerup, Tingerup og Bårup.
  • Kirke Eskilstrup er en stationsby og nærheden til hovedstadsområdet gør byen attraktiv for pendlere.

Den fremtidige udvikling

I Kirke Eskilstrup fastholdes mulighederne for vækst indenfor boligudbygning. Syd for Stestrupvej er der jf. kortet mulighed for yderligere boligudlæg. Rammen for detailhandel fastholdes ligeledes.

Læs mere

Beskrivelse af lokalområdet

Rammer for lokalplanlægning

Kort