Beskrivelse af lokalområdet 

Knabstrup lokalområde ligger midt i kommunen ca. 16 km vest for Holbæk. Hovedbyen er Knabstrup og landsbysamfundet er omfattet af landsbyen Mørkøv Kirkeby.

Landskabet

Området omkring Knabstrup er karakteriseret ved spredt bebyggelse, det flade landskab, de våde enge og moseområder mod nord og de mere kuperede og løvskovsrige kulturlandskaber syd og sydøst for byen.

Bysamfund

Knabstrup er opbygget omkring Roskilde-Kalundborgbanen fra 1874 og et par gennemgående veje, hvor også byens få forretninger er placeret. Boligområderne består af den oprindelige landsby, centreret omkring stationen og nyere parcelhusområder rundt om byen. Byens tæt-lave bebyggelse ligger i den vestlige ende af byen samt den nye udstykning mod øst. Den ældre del af byen indeholder flere fine landsbyhuse, men nogle er forfaldne eller forbyggede. Der er få større grønne områder i byen og tilgængeligheden til det åbne land er ikke god. Skolen er placeret i den vestlige udkant af byen langt fra bymidten og der er ingen sammenhængende stiforbindelse til skolen. Nord-øst for byen ligger byens hal, Knabstrup hallen, hvortil mange af byens aktiviteter er knyttet.

I den lille landsby Mørkøv Kirkeby vest for Knabstrup ligger områdets kirke.

Området ligger tæt på motortrafikvejen - den kommende motorvej, mellem København og Kalundborg. Sammen med gode togforbindelser er Knabstrup velbeliggende for pendlere.

Service og butikker

Der er børneinstitution, skole, idrætshal, bager og en slagter. Områdets kirke ligger i den lille landsby Mørkøv Kirkeby vest for Knabstrup.

Læs mere

Fremtidig udvikling

Rammer for lokalplanlægning

Kort over lokalområdet